ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศเอซ

แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว มี 2 แผนหลักให้ท่านเลือก คุณสามารถเลือกรับความคุ้มครองสำหรับการเดินทางได้ถึง 180 วันภายใต้ประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยว หากคุณเดินทางมากกว่าหนึ่งครั้งต่อปีคุณอาจจะพิจารณาเลือกแผนประกันภัยการเดินทางแบบรายปี เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นที่ 5,759 บาท ในแผนซิลเวอร์ แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยวคอมพรีเฮนซีฟของเอซ มี 4 แผนประกันภัยย่อยให้คุณเลือก – สแตนดาร์ด – ซิลเวอร์ – โกลด์ – แพลทินัม แผนประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศแบบรายเที่ยวเชงเก็นวีซ่าของเอซ มี 1 แผนประกันภัยย่อยให้คุณเลือก –

Read More…

ประกันการเดินทางต่างประเทศไทยวิวัฒน์‎

ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองในกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง ไม่ว่าจะติดต่อธุรกิจหรือการเดินทางท่องเที่ยว ต่างประเทศทั่วโลก ทั้งยังบริการครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยอื่นๆ อีก อาทิ สัมภาระล่าช้า หรือความเสียหายของสัมภาระ การยกเลิกการเดินทาง เรามีแผนประกันให้ท่านเลือกซื้อมีทั้งแบบรายเที่ยวและรายปี ด้วยแผนการประกันภัยที่คุ้มครองสูงสุดถึง 5 ล้านบาท รายละเอียดความคุ้มครอง นอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองพิเศษอื่นๆ อีก อาทิ บัตร TVI GTI CARD ให้วงเงินการันตีค่าใช้จ่ายในการรักษาสูงกว่าที่มาตรฐานกำหนด ซึ่งท่านสามารถเลือกเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลรัฐ หรือเอกชนก็ได้ ให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาล การรักษาฟันเพื่อบรรเทาความเจ็บปวดซึ่งรวมถึง การอุดฟัน คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลการบาดเจ็บจากกีฬาเสี่ยงภัย เช่น

Read More…

ประกันภัยการเดินทาง AIG

ประกันภัยการเดินทาง AIG ทําประกันการเดินทางกับแผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ผลประโยชน์ที่ครอบคลุม Travel Guard มีความสามารถเป็นเลิศในการประกันภัยการเดินทางทั่วโลก ในกว่า 160 ประเทศ  ช่วยบรรเทาค่าใช่จ่ายหรือช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน 1. ประกันการเดินทางต่างประเทศ (รายเที่ยว) กลุ่มเป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลทั่วไปทั้งคนไทยและคนต่างประเทศที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ซึ่งต้องการเดินทางไปต่างประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว การติดต่อธุรกิจ การดูงาน การเยี่ยมญาติ การศึกษาระยะสั้น ขอวีซ่าเป็นต้น ความคุ้มครอง ให้ความคุ้มครองตามระยะเวลาที่กำหนดไว้สำหรับการเดินทางในแต่ละเที่ยว คุ้มครองอุบัติเหตุและสุขภาพตลอด 24 ชั่วโมง ระหว่างที่เดินทางและอยู่ในต่างประเทศ เริ่มต้นคุ้มครอง 2

Read More…

ประกันการเดินทางต่างประเทศ AXA Smart Traveller Plus

ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ AXA Smart Traveller Plus > สมัครประกันภัยเดินทาง ครอบครัว พ่อ แม่ ลูก > สมัครประกันภัยเดินทาง รายกลุ่ม บริษัททัวร์ คณะทัวร์ สะดวก รับกรมธรรม์ประกันเดินทางได้ทันทีทาง E-mail > ราคาเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 190 บาท > ได้รับการรับรองจากสถานทูตในกลุ่มเชงเก้น ยื่นขอวีซ่าได้ เริ่ม 400 บาท >

Read More…

ประกันการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy

ประกันการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy ทำประกันการเดินทางต่างประเทศ เป็นประกันภัยที่คุ้มครองครอบคลุมถึงความเสี่ยงภัยที่อาจเกิดขึ้นในระหว่าง การเดินทางต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็น อุบัติเหตุ การเจ็บป่วย กระเป๋าเดินทาง ความล่าช้าของเครื่องบิน ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เป็นต้น ขึ้นอยู่กับแผนประกันภัยที่คุณเลือก แผนประกันภัยเหมาะสำหรับ ผู้ที่ต้องการเดินทางไปต่างประเทศ เพื่อการท่องเที่ยว, การติดต่อธุรกิจ, การประชุม อบรม สัมมนา, ศึกษาต่อระยะสั้น เป็นต้น ทำไมต้องประกันภัยเดินทางกับ เอ็ม เอส ไอ จี –

Read More…

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ CTA ทําประกันการเดินทาง คุ้มครอง ครอบคลุม    ด้วย 2 แผนความคุ้มครองประกันการเดินทางต่างประเทศให้ท่านเลือก 1. Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน) 2. Personal Plan (แผนคุ้มครองบุคคล) Comprehensive Plan (แผนอุ่นใจข้ามแดน) ความคุ้มครอง ผลประโยชน์ (บาท) แผนที่ 1 แผนที่ 2 แผนที่ 3 1. การเสียชีวิต

Read More…

สมาร์ททราเวลเลอร์พลัส

สมาร์ททราเวลเลอร์  พลัส อีกระดับของการ ทําประกันการเดินทาง ประกันการเดินทางต่างประเทศ ที่มอบความคุ้มครองแก่คุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก ทำไมต้องเลือก สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส ? 1. อุ่นใจ 24 ชั่วโมงทุกที่ทั่วโลกกับการเดินทาง ด้วยแผนประกันภัยพิเศษ – สมาร์ททราเวลเลอร์ พลัส 2. เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 190 บาท / ทุนประกันภัยสูงสุดถึง 10 ล้านบาท 3. ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยเดินทางสมาร์ททราเวลเลอร์

Read More…

ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางภายในประเทศ

ให้เราดูแลทุก Trip ของคุณ กสิกรประกันการเดินทางในประเทศ จุดเด่น –  ให้ความคุ้มครองตลอด 24 ชั่วโมง ตลอดการเดินทาง –  วงเงินคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 2 ล้านบาท –  ไม่ต้องตรวจสุขภาพ –  สามารถเลือกทำประกันได้ทั้งแบบรายเที่ยว หรือรายปี รายละเอียด เงื่อนไขความคุ้มครอง เงื่อนไขการรับประกันและคุณสมบัติของผู้สมัคร –  ผู้เอาประกันภัยต้องมีร่างกายสมบูรณ์ (ไม่พิการ) และมีอายุระหว่าง 7-65 ปี –  ผู้เอาประกันภัยสามารถทำประกันภัยได้สูงสุดไม่เกินคนละ

Read More…

ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ

ผลิตภัณฑ์ ประกันการเดินทางในประเทศ / ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ ประกันภัยท่องเที่ยวสุขใจ เหตุผล 4 ประการที่ทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสุขใจ 1  ไม่ต้องกังวลเรื่องบ้านและทรัพย์สิน ตลอดไปถึงอุบัติเหตุในการเดินทาง 2  ไม่ต้องยุ่งยากในการซื้อความคุ้มครองทีละภัย เพราะกรมธรรม์นี้คุ้มครองรวดเดียวถึง 3 ภัย 3  มีระยะเวลาความคุ้มครองให้เลือกอย่างเหมาะสมกับระยะเวลาการเดินทาง 4  เบี้ยประกันประหยัดและคุ้มค่า โดยเริ่มต้นที่ 165 บาท เหมาะสำหรับ บุคคลทั่วไป ที่วางแผนเดินทางท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทรัพย์สินที่เอาประกัน / วัตถุที่เอาประกัน อาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้าง

Read More…

ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง (TA)

ท่องเที่ยวทั่วไทย สบายใจกับการ ประกันการเดินทางในประเทศ เพื่อความคุ้มครอง อุบัติเหตุการเดินทาง บริษัทกรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบความมั่นใจ ให้กับการเดินทางของคุณด้วยแผนความคุ้มครองไปกับประกันเดินทาง จากเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คุณอาจคาดไม่ถึงด้วย ความคุ้มครองตามที่ท่านพอใจ รวมถึงการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ หากท่านทำประกันเดินทางจะมีความคุ้มครองดังนี้ ข้อยกเว้นทั่วไป ในการทำประกันเดินทาง การประกันภัยเดินทางตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ไม่คุ้มครอง ขณะที่ผู้เอาประกันภัยเดินทางโดยสารเครื่องบินส่วนตัว ขณะเล่นหรือแข่งกีฬาอันตรายบางประเภท การกระทำที่เกิดขึ้นขณะอยู่ภายใต้ฤทธิ์สุรา / ยาเสพติดให้โทษร้ายแรง การก่ออาชญากรรมโดยผู้เอาประกันภัยเดินทางเอง การทะเลาะวิวาท การฆ่าตัวตาย การแท้งบุตร การผ่าตัดอันมิได้สืบเนื่องมาจากอุบัติเหตุ ภัยสงคราม

Read More…

AIG ประกันการเดินทางในประเทศรายเที่ยว

แผนประกันภัยการเดินทางที่ให้ความคุ้มครองในระหว่างการเดินทางที่ไม่เฉพาะเพียงการเดินทางในประเทศเท่านั้น แต่ยังขยายความคุ้มครองถึงการเดินทางไปต่างประเทศด้วย ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทาง (ในประเทศ) คุณลักษณะและเงื่อนไข กลุ่มเป้าหมาย ผู้เอาประกันภัยที่เดินทางรายเดี่ยวหรือเป็นหมู่คณะทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ หมายถึง การเดินทางเป็นหมู่คณะของกลุ่มบุคคลหรือบุคลากรในหน่วยงานเอกชน เช่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ หรือ หน่วยงานราชการทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เช่น กระทรวง ทบวง กรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาล , อบต. , อบจ.) หรือ โรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน รวมทั้งหน่วยงานอื่นๆ เช่น

Read More…